Fara í efni

VERÐANDI 2024 UMSÓKN

Samstarfsverkefni Akureyrarbæjar, Menningarfélagsins Hofs og Menningarfélags Akureyrar

Auglýst er eftir umsóknum í listsjóðinn VERÐANDI fyrir viðburði á starfsári Menningarfélags Akureyrar á tímabilinu  ágúst 2024 - júlí 2025.
 
Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2024.
 
Styrkur til verkefnis gengur til kostnaðar vegna afnota af salarkynnum, grunntæknibúnaði, tækniþjónustu, framhúsi og húskeyrslu (í Hamraborg) ásamt auglýsingu í ljósakassa.
  
 
Hverjir geta sótt um?
Umsækjendur geta verið einstaklingar eða hópar sem hyggjast vera með listviðburð í Menningarhúsinu Hofi.
 
Helstu markmið sjóðsins eru að:
 • Auðvelda ungu listafólki og þeim sem standa utan stofnanna að nýta sér þá fyrirmyndar aðstöðu sem Hof býður upp á.
 • Stuðla að fjölbreytileika í listviðburðum í Hofi.
 • Nýta þá möguleika sem Hof býður uppá fyrir fjölbreytta viðburði.

Gott er að geta þess í texta hvort sótt er um í fleiri sjóði.
Úthlutunarnefndin lítur það jákvæðum augum að verkefni hljóti einnig styrkveitingu annarsstaðar frá.

Litið verður til eftirtalinna atriða við afgreiðslu umsókna og gott að svara eftirfarandi í texta hennar :

 • Að verkefnið henti og nýti möguleika Hofs.
 • Að verkefnið hafi möguleika á að höfða til nýrra áheyrandahópa.
 • Að umsókn verkefnisins sýni fram á að hér sé á ferð bæði metnaðarfullt og framkvæmanlegt verkefni.
 • Að verkefnið ýti undir fjölbreytt listalíf.
 • Verkefni frá listafólki sem hafa skýra tengingu við Akureyri og nágrenni njóta alla jafna forgangs.
Gott að vita áður en hafist er handa við umsóknarskrif:
Styrkur til verkefnis gengur til kostnaðar vegna afnota af salarkynnum, grunntæknibúnaði, tækniþjónustu, framhúsþjónustu og húskeyrslu.
Styrkurinn nær ekki til ferðakostnaðar né launa.
Styrkþeginn ber sjálfur ábyrgð og straum af kostnaði á kynningu síns viðburðar. 
 
Ágóði af viðburðinum að frádregnum kostnaði umfram styrkupphæð og miðasöluþóknun er greiddur styrkþega skv. gildandi samningi milli Menningarfélags Akureyrar og styrkþega. 
 
Úthlutunarnefnd áskilur sér rétt til að afturkalla styrkveitingu ef hún metur það sem svo að tvísýnt sé um framvindu verkefnisins, eða að ljóst þyki að ekki verði af viðburðinum.
 
Úthlutunarnefndin veitir ekki rökstuðning fyrir afgreiðslu umsókna.
 
Skriflegur samningur skal gerður milli Menningarfélags Akureyrar og styrkþega um styrkinn.
 
Sjóðurinn skal ekki hafa tekjur af neinu þeirra verkefna sem hljóta styrk og ber ekki fjárhagslega ábyrgð á verkefnum sem styrk hljóta.
Bankaupplýsingar umsækjanda
ferilskrá helstu þátttakenda
Veldu óska mánuð fyrir viðburðinn þinn?Ekki er hægt að verða við öllum óskum
Veldu óska sal fyrir viðburðinn þinnEkki er hægt að verða við öllum óskum

Aðstaða og tæknibúnaður í Hamraborg

 • Hljóðbúnaður
  • Hljóðkerfi
  • Hljóðnemar og standar fyrir hljómsveit
  • Sviðshátalarar
  • Hljóðblöndunarborð
  •  3 sviðspallar (undir trommusett)
 • Ljósabúnaður
  • Ljósaborð 
  • 11 Robe Spiider
  • 6 Martin Mac TW1
  • 8 Ayrton Eurus
  • 7 Source 4 25-50 110V
  • Mistvél
 • Baksviðsaðstaða

Myndir af salnum má sjá hér

Aðstaða og tæknibúnaður í Hömrum

 • Hljóðbúnaður
  • Hljóðkerfi 
  • Hljóðnemar
  • Sviðshátalarar
  • Hljóðblöndunarborð
  • Snúrur og statíf
 • Ljósabúnaður
  • Ljósaborð
  • 8 Martin Mac TW1 

Myndir af salnum má sjá hér

Aðstaða og tæknibúnaður í Hamraborg - Svarta kassanum

 • Hljóðbúnaður
  • 2 stk  Laqustics 112P
  • 2 stk Meyer HP500 Sub
  • A&H SQ5 + DX168
  • Mækapakki og standar
  • 6x monitorar
 • Ljósabúnaður
  • Grand MA3 light ljósaborð 
  • 10 Robe Spiider
  • 8 stk. Ayrton Eurus Profile
 • Baksviðsaðstaða

Myndir af salnum má sjá hér

Hámark 100 orð
Greinagóð lýsing á viðburðinum og markmiðum þess ásamt markhópi. Hámark 300 orð
Skráið tímalengd viðburðar.
Óskir um viðbótar búnað og þjónustuÖLL verð eru án vsk. Athugið að ekki er víst að hægt sé að verða við öllum óskum. Gera má ráð fyrir ca 10 klst á tæknimann fyrir tónleika og stærri viðburði (undirbúningur, viðvera og frágangur)
Fyllið aðeins í þennan reit ef óskað er eftir öðrum búnaði en þeim sem er innifalinn eða talinn upp hér að ofan. Athugið að ekki er víst að hægt sé að verða við öllum óskum

 

Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti 28. apríl 2023

Allar nánari upplýsingar veitir Kristín Sóley Björnsdóttir viðburðastjóri Menningarhússins Hofs netfang hennar er kristinsoley@mak.is

Skilmálar

Í þeim tilfellum þar sem persónuupplýsingar eru skráðar t.d. vegna fyrirspurna, beiðna eða umsókna, þar sem þú þarft að skrá nafn þitt, heimilisfang, tölvupóstfang eða aðrar persónutengdar upplýsingar, skuldbindur Menningarfélag Akureyrar sig til þess að varðveita framangreindar upplýsingar á öruggan og tryggan hátt og mun ekki miðla áfram upplýsingum sem skráðar hafa verið til þriðja aðila án samþykkis viðkomandi aðila eða í kjölfar dómsúrskurðar.

Vinnsla gagna fer fram svo lengi sem notandi lýsir ekki andstöðu sinni við meðferð upplýsinganna. Ef notandi óskar eftir að koma athugasemdum um meðhöndlun persónuupplýsinga á framfæri eða óskar eftir að persónuupplýsingum sínum verði eytt úr grunninum, skal athugasemdum komið til Menningarfélags Akureyrar í tölvupósti á mak@mak.is.

captcha