Um Verðandi

 

1.gr. Samstarfsaðilar. Sjóðurinn heitir „Verðandi – listsjóður“ og er samstarfsverkefni Akureyrabæjar kt. 410169-6229, Menningarfélags Akureyrar kt. 431014-0330 og Menningarfélagins Hofs ses. kt. 670409-0740 um styrkveitingar til listafólks.

 

2. gr. Tilgangur og markmið. Megintilgangur verkefnisins er að styrkja listafólk til að nýta Hof og Samkomuhúsið sem vettvang fyrir listsköpun sína eins og nánar er tilgreint í vinnureglum um styrkina.

Helstu markmið styrkjanna eru að:

  • Auðvelda ungu listafólki og þeim sem starfa utan stofnanna að nýta sér þá fyrirmyndaraðstöðu sem Hof og Samkomuhúsið bjóða upp á.
  • Stuðla að fjölbreytileika í listviðburðum í Hofi og Samkomuhúsinu.
  • Nýta þá möguleika sem Hof og Samkomuhúsið bjóða upp á fyrir fjölbreytta viðburði.

 

Úthlutunarnefnd getur haft frumkvæði að einstökum úthlutunum. Jafnframt er henni heimilt að  leggja sérstakar áherslur í styrkveitingum og veita styrki sem renna til verkefna er tengjast ákveðnum tilefnum (s.s. dagskrárröð viðburða eða vegna afmæla skálda). 

 

 3. gr. Framlag. Árlegt framlag Akureyrarbæjar til verkefnisins er ákveðið í fjárhagsáætlun stjórnar Akureyrarstofu og er með fyrirvara um samþykki bæjarstjórnar. Árlegt framlag Menningarfélagsins Hofs er ákveðið af aðalfundi félagsins og skv. sérstakri samþykkt þar um. Almennt er m.v. að árlegt framlag til verkefnisins sé fullnýtt á viðkomandi ári.

 

4. gr. Stjórn. Í úthlutunarnefnd, sitja þrír fulltrúar. Stjórn Akureyrarstofu skipar einn fulltrúa, stjórn Menningarfélagsins Hofs skipar annan og Menningarfélag Akureyrar skipar þann þriðja. Fulltrúi stjórnar Akureyrarstofu er formaður en að öðru leyti skiptir nefndin með sér verkum á fyrsta fundi hennar. Æskilegt er að einn til tveir fagaðilar í listastarfi séu tilnefndir í úthlutunarnefnd fyrir hönd þeirra félaga sem þar eiga fulltrúa. Verði fulltrúi ófær um að gegna störfum vegna veikinda eða annarra annmarka eða segir sig frá nefndarstörfum þá skipar viðkomandi aðili nýjan í hans stað. Heimilt er að greiða fulltrúum í úthlutunarnefnd þóknun fyrir fundasetur sem kveðið er á um í vinnureglum sjóðsins sem samstarfsaðilar um sjóðinn og Menningarfélag Akureyrar samþykkja.

 

5. gr. Starfssvið og skyldur úthlutunarnefndar. 

Menningarfélag Akureyrar (MAk) annast utanumhald verkefnisins. Fjárreiðum þess skal haldið aðgreindum frá öðrum rekstri MAk. Fundaþóknun fulltrúa í úthlutunarnefnd, auglýsingakostnaður, fundakostnaður og annar tilfallandi kostnaður er greiddur af árlegu ráðstöfunarfé verkefnisins. Menningarfélag Akureyrar leggur því til starfsmann sem er viðburðastjóri þess. Hann starfar fyrir úthlutunarnefndina og situr alla fundi með málfrelsi og tillögurétt. Hann boðar fundi í samráði við formann.

 

Úthlutunarnefnd tekur árlega saman skýrslu um starfsemina og skrá um úthlutanir til styrkhafa. Skýrslan er send og kynnt fyrir stjórn Akureyrarstofu, stjórn Menningarfélagsins Hofs og á aðalfundi Menningarfélags Akureyrar.

 

6. gr. Úthlutanir.  Úthlutunarnefnd úthlutar styrkjum að jafnaði einu sinni á ári samkvæmt vinnureglum um styrkina.

 

7. gr. Breyting á samkomulagi.  Samstarfsaðilar geta hvor um sig óskað eftir endurskoðun á samkomulagi þessu.

 

8. gr. Gildistími. Samkomulag þetta gildir til ársloka 2020. Fyrir mitt ár það ár taka aðilar samstarfsverkefnisins upp viðræður um mögulegt framhald þess.

  

Samkomulag þetta er staðfest með undirskriftum þessum:

 

Akureyri 15. nóvember 2018

 

 

f.h. Akureyrarbæjar

 

____________________________________

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri

 

f.h. Menningarfélags Akureyrar:

 

_____________________________________

Þuríður Helga Kristjánsdóttir,
framkvæmdastjóri Menningarfélags Akureyrar

 

f.h. Menningarfélagsins Hofs

 

____________________________________

Þórleifur Stefán Björnsson, formaður stjórnar MH